Мемлекеттік спорттық және шығармашылық тапсырысты іске асыру туралы

29.07.2022