Елорда мәслихаты елорданың атын өзгерту мәселесін жұртшылықпен талқылайды

14.09.2022